Bleken

Wilt u ook graag een stralend wit gebit? Bezoek dan onze moderne kliniek. We begeleiden u graag naar een wit en stralend gebit. Allereerst is belangrijk dat we uw gebit goed beoordelen. We stellen eerst vast of uw tanden gezond zijn, vrij zijn van gaatjes en dat uw vullingen niet lekken.

Daarna wordt de huidige kleur van uw tanden beoordeeld. We zoeken eerst uit wat de oorzaak van uw verkleuring is. Ziekten of medicijnen? Zijn uw tanden goed schoon? Zijn er veel donkere vullingen in uw mond? Heeft u veel kronen en bruggen? Die kleuren namelijk niet mee!

Dan gaan we aan de slag. In onze kliniek bleken we tanden en kiezen met de Prevdent methode. Dat is een veilige bleekmethode die we in de kliniek uitvoeren. U krijgt meestal een ‘bitje’ mee naar huis waarmee u moet slapen. Een lamp versnelt het bleekproces zodat de behandeling spoedig verloopt.