Wat te doen bij een spoedgeval?

Hevige pijnklachten tijdens de openingsuren >>>

Wie zeer ernstige pijnklachten heeft ’s avonds en in het weekend kunnen op ons antwoordapparaat het centrale telefoonnummer vernemen wie de dienst doende tandarts is.
Hevige pijnklachten buiten de openingsuren >>>

NB: Van deze dienst kunt u alleen gebruikmaken als u bent aangesloten bij een van de tandartsen van de Kring Zoetermeer.