Kronen en bruggen

Mist u een tand of een kies? Dan kan een kroon of een brug uitkomst bieden. Een kroon of brug benadert de oorspronkelijke vorm van uw eigen tanden en kiezen zoveel mogelijk. Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd.

Een brug vervangt 1 of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug zit vast aan 2 of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies. Een brug bestaat uit 2 of meer kronen die op pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel “dummy” genoemd. Deze bestaat uit 1 of meer kunsttanden en/of kiezen die op de plaats van de open ruimte komen. De kronen en bruggen vervaardigen we in eigen huis of in het laboratorium met behulp van de nieuwste digitale technieken.

Nieuwe kroon met behulp van computertechniek
De tijd dat je zonder computer kon werken, is ook bij de Kliniek voor tandheelkunde Zoetermeer voorbij. In onze kliniek werken we met CEREC. Dit is een computergestuurd proces (CAD/CAM) dat restauraties van composiet (witte vullingen) of van keramiek maakt. Denk aan witte vullingen, kronen en facings.

Na 1 bezoek met de nieuwe kroon de deur uit
Het systeem bestaat uit een camera, een 3D scanner, 3D software en een computergestuurd slijpapparaat. Met CEREC hoeft u vaak maar 1x de kliniek te bezoeken voor het maken van bijvoorbeeld een kroon. Met andere woorden: aan het eind van uw bezoek loopt u zo met uw nieuwe tand of kies de deur uit. U hoeft ook niet meer te “happen”. Een zogeheten afdruk is niet meer nodig. Ook de noodkroon is verleden tijd. U kunt dus veel sneller over uw nieuwe tand of kies beschikken.

Hoe werkt het?
Om uw tand of kies te repareren of om een ontbrekende tand of kies te maken, gaat de tandarts als volgt te werk:

  • De tandarts slijpt de tand of kies die behandeld moet worden in de vorm die nodig is.

  • De tandarts scant uw gebit. Zo krijgt CEREC de juiste gegevens om het gebitselement te kunnen maken.

  • Op de computer verschijnt het 3D-beeld van de situatie in uw mond. Samen met de tandarts bekijkt u die. Ook laat hij u zien hoe de nieuwe situatie zal worden.

  • Nu de vorm is bepaald wordt deze aan het frees-apparaat doorgegeven. De tandarts zet een keramiekblokje in de juiste kleur in het frees-apparaat.

  • Het slijpen en afwerken van uw nieuwe tand of kies duurt nu nog ongeveer 30 minuten

  • De duurzame gebitsvervanging wordt in uw mond geplaatst en vastgezet met een speciaal soort “cement”.

  • Klaar! De hele behandeling is klaar terwijl u wacht en heeft zo ongeveer 2 uur in beslag genomen.